Fortekor bij nierfalen

o.a. nierfalen is een ziekte die bij een kat kan voorkomen. Hier staat alle informatie bij elkaar.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Jeanne
...VETERINAIR... ....DIABETES..... ...CONSULENT...
...VETERINAIR... ....DIABETES..... ...CONSULENT...
Berichten: 16250
Lid geworden op: 18 sep 2005, 12:33
Locatie: Almelo - Mickey is over de Regenboogbrug maar kreeg ruim 8 jaar Caninsulin.
Contacteer:

Fortekor bij nierfalen

Bericht door Jeanne »

Fortekor

Producttype

Oraal in te nemen tablet ter behandeling van hartfalen bij honden en chronische nierinsufficiëntie bij katten.


Omschrijving en Samenstelling

Er bestaan 3 verschillende Fortekor tabletten:

Fortekor 2,5mg: bestemd voor katten, bevat 2,5mg benazeprilhydrochloride
Fortekor 5mg: bestemd voor katten en honden, bevat 5mg benazeprilhydrochloride
Fortekor 20mg: bestemd voor honden, bevat 20mg benazeprilhydrochloride


Eigenschappen

Fortekor bevat benazepril hydrochloride, een ‘pro-drug’ welke in vivo wordt gehydrolyseerd tot zij actieve metaboliet benazeprilaat. Benazeprilaat remt het angiotensine converting enzym (ACE) en reduceert hierdoor de overgang van inactief angiotensine I in angiotensine II. Hierdoor reduceert Benazeprilaat alle effecten die door angiotensine II worden veroorzaakt zoals vasoconstrictie van zowel de arterien als de venen en natrium en water retentie door de nieren (afname van het circulerend volume).

Benazeprilaat veroorzaakt een langdurende onderdrukking van de plasma ACE activiteit bij zowel de hond als de kat met een meer dan 95% onderdrukking bij de piekconcentratie en een significante werkzaamheid (>90% bij de kat en >80% bij de hond) welke gedurende 24 uur na dosering aanhoudt. Benazeprilaat reduceert de bloeddruk en de volume belading van het hart bij honden met hartfalen. Benazeprilaat geeft een verlenging van het leven van de hond met hartfalen en geeft ook een verbetering van de klinische verschijnselen, met name een reductie van het hoesten en een verbetering van de levenskwaliteit.

Bij katten met een experimentele nierinsufficiëntie normaliseerde benazeprilaat de verhoogde glomerulaire capilaire druk (GCP) en reduceerde de bloeddruk. Vermindering van de glomerulaire hypertensie vertraagt de voortschrijding van nierziekte doordat verdere schade aan de nieren wordt voorkomen. In een uitgebreid veldonderzoek bij katten met chronisch nierfalen, verminderde benazeprilaat significant het eiwit verlies via de urine. Dit effect wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een verminderde GCP en positieve effecten op de onderste glomerulaire membraan. Benazeprilaat gaf ook een betere eetlust, levenskwaliteit en een langere overlevingstijd in katten met een meer voortgeschreden chronisch nierfalen

Bij honden met hartfalen veroorzaakt door mitralisinsufficiëntie dan wel congestieve cardiomyopathie wordt dankzij dit werkingsmechanisme zowel de druk op het hart als de volumebelasting op het hart verminderd.


Indicaties voor gebruik

Hond

Voor de symptomatische, aanvullende therapie bij de behandeling met het diureticum: furosemide van hartfalen veroorzaakt door mitralisinsufficiëntie of congestieve cardiomyopathie. De behandeling kan een verbeterde inspanningstolerabiliteit en een verhoogde overleving geven bij honden met matig tot ernstig hartfalen.

Kat

Voor de behandeling van chronisch nierfalen.


Dosering en Toediening

Oraal, eenmaal daags. Het kan met of zonder voedsel worden verstrekt. De duur van de behandeling is ongelimiteerd.

De dosering voor de hond is minimaal 0,25 mg benazepril hydrochloride/kg lichaamsgewicht per dag.

De dosering voor de kat is 0,5 – 1,0 mg benazepril hydrochloride per kg lichaamsgewicht per dag.

De dosering is als volgt:

kat van 2,5 tot 5kg: 1 tablet Fortekor 2,5 of 1/2 tablet Fortekor 5
kat van 5 tot 10kg: 2 tabletten Fortekor 2,5 of 1 tablet Fortekor 5
hond van 5 tot 10kg: 1/2 tablet Fortekor 5
hond van 10 tot 20kg: 1 tablet Fortekor 5
hond van 20 tot 40kg: 1/2 tablet Fortekor 20
hond van 40 tot 80kg: 1 tablet Fortekor 20


De dosering voor de hond kan, indien klinisch noodzakelijk en op advies van de dierenarts, worden verdubbeld en dient éénmaal daags verstrekt te worden.

Een voorbijgaande reversibele hypotensie kan zich voordoen in het geval van een accidentele overdosering. Eventuele therapie dient te bestaan uit een intraveneus infuus met een warme, isotonische, fysiologische oplossing.

Speciale Voorzorgen en Waarschuwingen

Bij aanvang van de therapie kan een sterke bloeddrukdaling optreden. In een zeer enkel geval kan vermoeidheid of sufheid worden waargenomen.

Benazepril kan de plasma creatinine concentratie doen toenemen bij het begin van de therapie. Dit effect is gerelateerd aan de therapeutische werking van het product welke de bloeddruk doet afnemen en is daarom geen reden de therapie te stoppen behalve wanneer zich er ook andere klinische symptomen voordoen. Het wordt aanbevolen de plasma creatinine spiegels regelmatig te meten, zoals de gewoonte is in gevallen van nier-insufficiëntie.

Benazepril verlaagt in hogere dosering het aantal erythrocyten bij gezonde katten.

Het wordt aangeraden, zoals routinematig hoort te gebeuren, om plasma ureum, het aantal erythrocyten en creatinine concentraties te meten in geval van nierinsufficiëntie. De werkzaamheid en veiligheid van Fortekor is niet vastgesteld bij katten van minder dan 2.5kg lichaamsgewicht. Bij de behandeling van nierfalen bij de kat dient er bij voorkeur te worden overgegaan op een dieet van laag eiwit en natrium.

Niet gebruiken bij fokdieren en drachtige of lacterende dieren.


Verpakkingen

Fortekor 2,5 wordt verdeeld in doosjes met 2 blisters van 14 tabletten.

Fortekor 5 en Fortekor 20 zijn verkrijgbaar in een doosje met 1 blister van 14 tabletten en in een kliniekverpakking, dit is een doosje met 10 blisters van 14 tabletten.


Opslag en Houdbaarheid

Niet bewaren boven 25°C. Niet in koelkast bewaren en niet invriezen. Bewaren in de originele verpakking. Beschermen tegen vocht. Iedere keer wanneer een ongebruikte halve tablet overblijft, deze bewaren in de uitgespaarde ruimte van de blister in het doosje. Het doosje bewaren op een veilige plaats buiten bereik van kinderen.

Fortekor 2,5 heeft een houdbaarheid van 18 maanden.

Fortekor 5 en Fortekor 20 hebben een houdbaarheid van 4 jaar.


Registratie

Registratienummers:

Fortekor 2,5: Reg NL 10088

Fortekor 5: Reg NL 9772

Fortekor 20 : Reg NL 8614


Fortekor is UDA, d.w.z. enkel verkrijgbaar op diergeneeskundig voorschrift.

BRON: ah Novartis
Plaats reactie