reactie van Utrecht nav brochure Lantus

Naast Caninsulin wordt ook met Lantus insuline gewerkt (Humane insuline). Lantus wordt het meest gebruikt maar een paar katten worden om verschillende redenen met Humulin N, Insulatard of Norddisk behandeld. In dit forum kun je hier alles over lezen.
Gesloten
Brigitte

reactie van Utrecht nav brochure Lantus

Bericht door Brigitte »

Beste Brigitte en Diana,

Allereerst mijn complimenten voor de zorgvuldig gemaakte e-mail en al het werk dat jullie verzetten ten behoeve van de kat met diabetes mellitus.

Ik heb het aanhangsel nog niet uitgebreid bestudeerd en zal dat later (in het weekend) doen. Alvast een aantal opmerkingen:

1) Terecht wordt aangegeven dat (glargine) Lantus niet geregistreerd is voor het gebruik bij katten met diabetes mellitus, en dat de dierenarts dus wettelijk verplicht is eerst te kiezen voor het gebruik van Caninsulin.

2) Bij de meeste katten werkt Caninsulin uitstekend. Zelfs zo goed dat bij een juiste aanpak met Caninsulin 25-30% van de katten weer zonder insuline-behandeling door het leven kan.

3) In het onderwijs wordt wel degelijk aandacht besteed aan glargine. Tijdens het Voorjaarsdagen congres heb ik bijvoorbeeld een voordracht gehouden over diabetes mellitus bij de kat, waar glargine uitgebreid aan bod is geweest. Tijdens de opleiding tot dierenarts is het aantal uren onderwijs over suikerziekte beperkt tot 5-8 uur (op een studieduur van 6-7 jaar) en er kan dus maar relatief weinig tijd besteed worden aan Lantus. Er is immers nog zoveel meer te vertellen over diabetes mellitus. Niettemin komt het tegenwoordig dus aan bod. De reeds afgestudeerde dierenartsen is echter alleen voor te lichten via nascholing (of als ze hun literatuur goed weten bij te houden.)

4) Voor een goede regulatie moet Lantus bij de meeste katten ook tweemaal daags gegeven worden. Het voordeel van Lantus is dat het een wat langere werkingsduur heeft dan Caninsulin (en dat is voor sommige katten nodig!).

5) De prachtig vlakke dagcurve die jullie tonen (bijna constant op 5 mmol/l) is zelden haalbaar met Lantus. De meeste katten die met Lantus behandeld worden vertonen een curve die meer variatie vertoont. Ik ben al zeer tevreden als de hoogste en laagste waarde variëren tussen 15 en 5 mmol/l.

6) Ondanks de langere werkingsduur van Lantus vergeleken met Caninsulin is er nog geen goed wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat Lantus echt beter is dan Caninsulin voor katten met suikerziekte. Het zou mij echter, gezien de langere werkingsduur, niet verbazen als dat binnenkort wel zo zal zijn. Voorlopig moeten we echter voorzichtig zijn met het trekken van harde conclusies, zonder dat er een goede vergelijkende studie is gepubliceerd.

7) Ook met Lantus kun je wel degelijk hypo's krijgen. Ook een Somogyi-fenomeen is niet onbekend bij Lantus. Veel katten zitten ook niet continu onder de nierdrempel. Jullie stellen Lantus dus idealer voor dan het is.

Ik ben heel blij dat ik Lantus beschikbaar heb. Ik gebruik het voorlopig echter alleen als blijkt dat Caninsulin onvoldoende effect heeft (en ben daar dan ook wettelijk toe gerechtigd). Dit doe ik op basis van een glucose dagcurve, waaruit blijkt dat Caninsulin een te kort effect heeft. In dat geval heb ik de keus tussen het driemaal dags geven van Caninsulin of over te gaan op Lantus. Het eerste is minder practisch voor de eigenaar en dus stel ik meestal Lantus voor.

Dat het bij jullie katten niet gelukt is om een goed effect te krijgen met Caninsulin bewijst niet dat het niet gekund had. Als een kat hypo's krijgt dan was de Caninsulin dosering zeker te hoog. De (hoge) bloedwaarden geven ook aan dat er een Somogyi-effect is opgetreden en dat de dosering dus te hoog was. Mogelijk was het met een lagere dosering in combinatie met een juist dieet en stimulering van lichamelijke activiteit wel gelukt, maar dat is nu niet meer te zeggen. Duidelijk is dat Lantus wel goed gewerkt heeft bij jullie katten en dat dit dan ook een prima keus is.

Kortom, ik waardeer jullie inzet voor de diabetische kat zeer. Wees echter wel voorzichtig dat jullie niet een beeld schetsen dat Lantus ideaal is en geen problemen kent, want dan vrees ik voor ongelukken (zeker als gekozen wordt voor tight regulation en er vanuit gegaan wordt dat hypo's en Somogyi-effect niet op kunnen treden), en dat is iets dat we allebei niet wensen.

Ga dus door met jullie actie om meer aandacht te vragen voor een alternatief voor Caninsulin (als bewezen is dat dit niet goed werkt). Jullie hebben namelijk gelijk dat veel dierenartsen (nog) niet goed op de hoogte zijn van dit alternatief.

Vriendelijke groeten,

Hans Kooistra
Gesloten